Wyzwanie na kilometry

W tym wyzwaniu rywalizujemy na kilometry. Możesz je pokonywać jeżdżąc na rowerze.

Liczą się kilometry zapisanej trasy na rowerze jeśli trasa ma minimum 1,5 km długości. 🚴

Dodatkowe informacje

  1. Zarejestrowane trasy (mapy aktywności) nie są udostępniane innym użytkownikom oraz pracodawcy. Mapy oraz dokładne dane na temat aktywności przetwarzane są wyłącznie przez Activy i sprawdzane w celu weryfikacji zgodności aktywności z Regulaminem.
  2. Kilometry zaliczane są jedynie podczas aktywnej edycji konkursu. Przed jej startem (np. w rozgrzewce) aktywności nie są punktowane.
  3. Aby aktywność otrzymała kilometry w danej edycji musi zostać zakończona w czasie jej trwania czyli przed godziną 23:59. Trasy wgrywane z urządzeń GPS (Garmin, Polar) oraz aplikacji Strava połączonej z Activy powinny zostać zaimportowane przed końcem edycji. Zalecamy, by nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ synchronizacja może potrwać dłużej.
  4. Wyniki w zakładce „Mój Profil” są Twoimi wynikami personalnymi, niezależnie od trwania konkursu. Statystyki widoczne w zakładce Rankingów mogą się od nich różnić, ponieważ uwzględniają tylko aktywności wykonane w trakcie aktywnych edycji konkursu.
  5. Jeśli łączysz Activy z urządzeniami Garmin, Polar lub ze Stravą pamiętaj, że w Activy pojawią się jedynie trasy wykonane od momentu połączenia obu aplikacji. Historyczne trasy sprzed połączenia nie zostaną uwzględnione, nawet jeśli zostały wykonane w trakcie konkursu. Sprawdź listę aktywności po synchronizacji z Garmin/Polar/Strava - TUTAJ
  6. Jeśli przesyłasz trasy z urządzenia GPS do Activy przez Stravę pamiętaj, by robić to regularnie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika, który zaimportuje jednocześnie zbyt wiele tras (np. z okresu 2 tygodni). Dodatkowo narażasz się wtedy na przekroczenie limitów połączenia Activy ze Stravą i nieuwzględnienia przejazdów.